Dobrodošli na web prezentaciju Đulir Company d.o.o.

Usluge generalnog čišćenja poslovnih i stambenih objekata:

 • Đulir Company d.o.o nudi sve usluge profesionalnog čišćenja i tekućeg održavanja
 •  higijene raznih poslovnih i stambenih objekata (kuća, stanova, kancelarija, stovarišta,
 • prodajnih prostora, ljekarskih ordinacija, škola, banaka, hotela, sportskih centara,
 • proizvodnih hala). To podrazumeva kompletnu brigu o enterijeru, opremi i namještaju.
 • Prepustite nama brigu o nabavci materijala za čišćenje, kao i o opremi i mašinama
 • za održavanje higijene. Đulir Company d.o.o je opremljen savremenim mašinama,
 • alatom i opremom za čišćenje. Koristimo iskljućivo ekološka sredstva za čišćenje.
 •  

  1. Čišćenje novoizgradjenih stambenih i poslovnih objekata

           - grubo čišćenje

   
   
   
   
   
   
   
   
   

           - finalno čišćenje

   

  2. Čišćenje poslovnog prostora

           - dnevno-jednokratno

           - periodično

           - generalno

   

  3. Čišćenje stanova i kuća

           - periodično

           - generalno

   

  4. Čišćenje stepeništa i ulaza stambenih zgrada

           - jednokratno

           - generalno

           - na mesečnom nivou

   

  5. Čišćenje podruma

 •  

 

Galerija Slika

images     

Kontakt

Adresa: Novo Naselje blok D-3,  75000 Tuzla,  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 (0) 35 228-820FAX: +387 (0) 35 228-820
GSM: +387 (0) 62 310-244
E-mail: dulircompany@gmail.com

                  
 Aplikacija za posao