Dobrodošli na web prezentaciju Đulir Company d.o.o.

Edukacija zaposlenika iz oblasti zaštite od požara:

  • Edukacija zaposlenika iz oblasti zaštite od požara:

U skladu s članom 128. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu pravna lica,državni organi

i druge institucije dužni su kontinuirano organizirati i provoditi stručno osposobljavanje

i usavršavanje svih zaposlenika za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima.

Obuka i osposobljavanje obuhvata upoznavanje zaposlenih lica sa svim izvorima opasnosti

i načinu provođenja mjera zaštite od požara. obavezno je najmanje jednom u dvije godine

izvršiti obuku i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih lica prema

 programu obuke zaposlenika i pravnih lica u državnim organima i drugim institucijama.

 

3456t54

 
  

Galerija Slika

images     

Kontakt

Adresa: Novo Naselje blok D-3,  75000 Tuzla,  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 (0) 35 228-820FAX: +387 (0) 35 228-820
GSM: +387 (0) 62 310-244
E-mail: dulircompany@gmail.com

                  
 Aplikacija za posao